Intiem zijn kan op veel manieren geuit worden. Deze fotocollectie exploreert het thema van de verschillende levels van intimiteit.

Hoe is Intimacy is ontstaan?

Tijdens een hackaton was het doel om een bepaald gevoel over te brengen op anderen, maakt niet uit wat of hoe. Daarna zijn we gaan brainstormen met een klein team wat wij belangrijk vonden. Iedereen had elkaar al een lange tijd niet gezien omdat we allemaal op stage waren. Toch voelde het vanouds toen we elkaar ineens weer elke dag gingen zien. Daar wilden we iets mee. Intimiteit in vriendschappen kan heel veel vormen aannemen. We zijn snel te werk gegaan en hebben deze fotocollectie gemaakt. Dit is wat wij belangrijk vinden in intieme relaties met anderen (partners en vriendschappen), geuit in woord en beeld.